موسسه خیریه ارمغان حیات شکوفه ها
همه با هم صدای بی صدای کودکان اوتیسم باشیم
Previous
Next

به هر روشی که دوست دارید محبت کنید

حمایت مالی

از طریق کارت به کارت

حمایت مالی

از طریق کد دستوری (آپ)

حمایت مالی

از طریق پرداخت آنلاین

حمایت مالی

از طریق دریافت قلک

حمایت معنوی

موسسه برای بهتر انجام دادن فعالیت هاش به تخصص شما نیاز داره. لطفا در کنارمون باشید.

هدایا و نذورات

موسسه آمادگی دارد تا هدایا و نذورات شما هموطن نیکوکار را در بین نیازمندان بنحو مطلوبی توزیع نماید.

ما هم کودک اوتیسم داریم

در این موسسه ارائه انواع خدمات درمانی به فرشتگان اوتیسم بصورت رایگان صورت می گیرد.

جدیدترین اخبار و رویدادهای موسسه

گالری تصاویر

حامیان نیکوکار موسسه