دیدار اعضاء موسسه خیریه ارمغان حیات شکوفه ها با رئیس شورای شهر تهران

دیدار اعضاء موسسه خیریه ارمغان حیات شکوفه ها با رئیس شورای شهر تهران
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

دیدار هیات مدیره ارمغان حیات شکوفه هابا شورای شهر

در مرداد ماه ۹۸ جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس هاشمی رفسنجانی ریاست شورای شهر تهران و آقای خسروان مدیرعامل و آقای خدارحم نائب رئیس هیئت مدیره و دیگر مدیران موسسه خیریه ارمغان حیات شکوفه ها برگزار گردید. در این جلسه مطالبی پیرامون کودکان اوتیسم و نحوه خدمت رسانی و ارائه خدمات به این کودکان و نیازهای آنان بحث و تبادل نظر صورت گرفت .

جلسه هیات مدیره ارمغان حیات شکوفه ها و رئیس شورای شهر

با توجه به گزارشاتی که ارائه گردید موسسه خیریه ارمغان حیات شکوفه ها درخواست خود مبنی بر واگذاری یک ساختمان به این خیریه جهت مجتمع خدماتی ، درمانی و آموزشی فرشتگان اوتیسم را مطرح کرده و مهندس هاشمی عنوان نمودند که طرحی جامع از سوی خیریه به شورای شهر ارائه گردد تا پس از بررسی و مصوب شدن در صحن شورا اجرائی گردد .

پاسخی بگذارید